Tag: thu nộp thuế

Từ ngày 10/5, Tổng cục thuế triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp

Từ ngày 10/5, Tổng cục thuế triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp

04/05/2023 -  04/05/2023 05:52

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ thuế, lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mã định danh khoản phải nộp (gọi tắt là ID); tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo ID khoản phải nộp.