Tag: thử nghiệm ô tô

New Zealand thử nghiệm ô tô chạy bằng hydrogen

New Zealand thử nghiệm ô tô chạy bằng hydrogen

26/04/2022 -  26/04/2022 15:09

(VOVTV) - Trong nỗ lực giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, New Zealand bắt đầu thử nghiệm ô tô chạy bằng hydrogen xanh để từng bước khuyến khích việc sử dụng dạng nhiên liệu mới này.