Tag: Thị trấn không ô tô

Thị trấn duy nhất ở Italy vắng bóng ô tô

Thị trấn duy nhất ở Italy vắng bóng ô tô

21/09/2021 -  21/09/2021 10:08

Chamois là thị trấn duy nhất ở Italy mà du khách không thể tham quan bằng ô tô.