Xã hội

Thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip

(VOVTV) - Bộ Y tế đã có Công văn 971/BYT-BH hướng dẫn triển khai thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip.

01/03/2022 16:46

Để thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị (Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành) chuẩn bị kế hoạch và nguồn lực để triển khai tiếp đón, tổ chức khám chữa bệnh cho người bệnh có căn cước công dân gắn chip tích hợp mã thẻ bảo hiểm y tế hoặc qua ứng dụng VNEID.

Thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, cơ sở khám chữa bệnh thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID (chỉ áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp).

Trường hợp khi kiểm tra căn cước công dân (quét mã QR code) hoặc qua ứng dụng VNEID đã có thông tin hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế thì cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về bảo hiểm y tế và tiếp đón người bệnh theo quy trình khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành.

Thông tin cho người bệnh biết để đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế kể từ lần sau bằng căn cước công dân gắn chip hoặc bằng ứng dụng VNEID.

Trường hợp khi kiểm tra thông tin nhưng không có thông tin hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế, cần giải thích để người bệnh đó biết tình trạng của thẻ bảo hiểm y tế trên căn cước công dân chưa thể thực hiện được.

Thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành (xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh).

Bộ Y tế cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn tạm thời tại công văn này và cũng sẽ thống nhất với Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm có tài liệu hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật hoặc hàm API (nếu có), để các đơn vị thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Ý kiến của bạn