Lăng kính

Thấy gì qua việc Hà Nội xếp gần cuối bảng về bảo vệ môi trường trong số 63 tỉnh, thành?

(VOVTV) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của 63 tỉnh/thành phố năm 2021. Theo đó, Hà Nội xếp gần cuối bảng, đứng thứ 55/63 tỉnh/thành phố. Người dân nghĩ gì về kết quả này và các chuyên gia khuyến nghị gì để cải thiện vấn đề môi trường của Thủ đô?

Tác giả Anh Vũ – Trọng Khánh – Minh Quân
31/01/2023 17:26

Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, áp dụng thực hiện từ năm 2020. Bộ chỉ số nhằm theo dõi, định lượng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường của các tỉnh/thành phố trung ương.

Hà Nội năm nay ở vị trí khá thấp khi xếp thứ 55/63 tỉnh/thành phố với hầu hết các chỉ số đều ở nhóm cuối. Với chỉ số nhóm 1 - đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, Hà Nội xếp thứ 48/63 tỉnh/thành phố.

Đáng lưu ý, một số chỉ số thành phần như thực hiện phân loại rác tại nguồn, chỉ số xử lý thông tin phản ánh về môi trường qua đường dây nóng, tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh phát sinh nước thải từ 50m3/ngày trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường… của Hà Nội ở mức khá thấp trong bảng xếp hạng. Theo các chuyên gia, để cải thiện vấn đề môi trường của Hà Nội, bên cạnh việc nâng cao ý thức của người dân cần duy trì và nỗ lực bảo vệ hành lang xanh vốn được coi là "tấm khiên" để bảo vệ Hà Nội khỏi ô nhiễm không khí, ngập úng đô thị, dịch bệnh…

Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của 63 tỉnh/thành phố năm 2021 là thực tế mà Hà Nội cần nhìn vào để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đồng thời khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận