Xã hội

Thành phố Hòa Bình nỗ lực trong công tác giảm nghèo

(VOVTV) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, trong những năm qua thành phố Hòa Bình đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực chăm lo, giúp đỡ các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo về vật chất, động viên về tinh thần để các hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tác giả Mùi Sơn  -  
06/12/2023 07:27

Theo số liệu thống kê năm 2022 thành phố Hòa Bình có 25.063 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trong đó hộ nghèo là 487 hộ, chiếm tỷ lệ 1,38%; hộ cận nghèo là 433 hộ, chiếm 1,22%. Để từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, thành phố Hòa Bình đã gắn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Trên cơ sở đó thành phố đã huy động mạnh mẽ các nguồn lực và thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án tập trung cho công tác xóa nghèo như: đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, nhà văn hóa.

Thành phố Hòa Bình nỗ lực trong công tác giảm nghèo- Ảnh 1.

Các hoạt động an sinh xã hội luôn được Thành phố Hoà Bình quan tâm thực hiện

Một trong những giải pháp được thành phố Hòa Bình thực hiện hiệu quả trong công tác giảm nghèo là phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh giải quyết vốn vay phát triển kinh tế. Chỉ tính riêng năm 2022, thành phố đã có 1.660 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được được vay vốn với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng; hỗ trợ cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến cho 13 khách hàng với số tiền 130 triệu đồng...

Bên cạnh đó, thành phố Hòa Bình tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách Nhà nước đối với hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nay thành phố đã mua, cấp phát 2.287 thẻ BHYT miễn phí cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt 100% kế hoạch đề ra. Công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo được triển khai ở tất cả các cơ sở y tế. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh được quan tâm thực hiện nhất là ở xã đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trong năm, thành phố cũng đã thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 609 lượt hộ nghèo và hộ chính sách với số tiền là 279.531 triệu đồng; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 446 học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, số tiền gần 1.692 triệu đồng; hỗ trợ chi phí học tập 913 học sinh, số tiền 3 tỷ 870 triệu đồng; cấp bù miễn giảm học phí 577 học sinh, số tiền 67triệu 852 nghìn đồng; Hỗ trợ ăn trưa cho 196 trẻ mầm non, số tiền 135 triệu 800 nghìn đồng.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Bất động sản F.I.T.Land Hòa Bình) và quỹ "ngày vì người nghèo" xây dựng hoàn thành, bàn giao 72 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố với tổng số tiền 3 tỷ 568 triệu đồng.

Trong thời gian tới, thành phố Hòa Bình sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, ưu tiên đầu tư cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế, có việc làm, tăng thu nhập, thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội nhằm cải thiện nâng cao điều kiện sống, thực hiện công bằng xã hội.

Để thực hiện được mực tiêu đó thành phố Hòa Bình cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp để nâng cao nhận thức của người dân nhất là hộ nghèo. Xã hội hóa công tác giảm nghèo, huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình hỗ trợ  đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm  cho người nghèo gắn với tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

Ý kiến của bạn