Tag: thâm hụt ngân sách

Có nên nới trần nợ công, thâm hụt ngân sách để 'cứu' nền kinh tế?

Có nên nới trần nợ công, thâm hụt ngân sách để 'cứu' nền kinh tế?

18/11/2021 -  18/11/2021 15:06

Để tăng cường hiệu quả của các chính sách tài khóa và các gói hỗ trợ góp phần sớm phục hồi kinh tế, tạo động lực tăng trưởng mới trong dài hạn, nhiều chuyên gia cho rằng, cần chấp nhận nợ công tăng, thâm hụt ngân sách tăng, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp trong tầm kiểm soát.