Tin tức

Thạch Thất, Hà Nội: Dự kiến phương án sáp nhập giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã

(VOVTV) - Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 579 đơn vị hành chính cấp xã. Trong giai đoạn 2023-2025, qua rà soát và đối chiếu với các tiêu chí, Hà Nội dự kiến có 173 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp. Thành phố đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trình Bộ Nội vụ thống nhất thông qua.

Tác giả Xuân Tùng
08/06/2024 06:50

Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của TP Hà Nội, tại huyện Thạch Thất, 6 xã sẽ được nhập thành 3 xã.

Thạch Thất, Hà Nội: Dự kiến phương án sáp nhập giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã- Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Hữu Bằng hiện nay

Cụ thể: Sáp nhập xã Dị Nậu và xã Canh Nậu

Nhập xã Dị Nậu (có diện tích tự nhiên là 3,20 km2, đạt 15,24% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.246 người, đạt 103,08% so với tiêu chuẩn) và xã Canh Nậu (có diện tích tự nhiên là 5,06 km2, đạt 24,10% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 16.424 người, đạt 205,30% so với tiêu chuẩn) thành đơn vị hành chính (ĐVHC) mới.

Kết quả sau sắp xếp, xã mới có diện tích tự nhiên 8,26 km2 (đạt 39,33% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 24.670 người (đạt 308,38% so với tiêu chuẩn); không có người dân tộc thiểu số.

Dự kiến, nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở xã Canh Nậu hiện nay.

Nhập xã Chàng Sơn và xã Thạch Xá

Nhập xã Chàng Sơn (có diện tích tự nhiên là 2,74 km2, đạt 13,05% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 11.458 người, đạt 143,23% so với tiêu chuẩn) vào xã Thạch Xá (có diện tích tự nhiên là 3,40 km2, đạt 16,19% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.068 người, đạt 100,85% so với tiêu chuẩn) thành ĐVHC mới.

Sau khi sáp nhập, xã mới có diện tích tự nhiên 6,14 km2 (đạt 29,24% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 19.526 người (đạt 244,08% so với tiêu chuẩn); không có người dân tộc thiểu số.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới dự kiến tại trụ sở xã Thạch Xá hiện nay.

Nhập xã Hữu Bằng và xã Bình Phú

Nhập xã Hữu Bằng (có diện tích tự nhiên là 1,89 km2, đạt 9% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 19.378 người, đạt 242,23% so với tiêu chuẩn) và xã Bình Phú (có diện tích tự nhiên là 4,95 km2, đạt 23,57% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 11.893 người, đạt 148,66% so với tiêu chuẩn) thành ĐVHC mới.

Kết quả sau sắp xếp, xã mới có diện tích tự nhiên 8,64 km2 (đạt 32,57% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 31.271 người (đạt 390,89% so với tiêu chuẩn); không có người dân tộc thiểu số.

Theo phương án này, sau khi thực hiện việc sắp xếp, thành phố Hà Nội giữ nguyên 30 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 17 huyện, 12 quận, 1 thị xã) và dự kiến giảm 70 đơn vị hành chính cấp xã, chỉ còn 509 đơn vị bao gồm 321 xã, 168 phường, 20 thị trấn.


Ý kiến của bạn