Tag: tem AB

Lệ phí cấp hộ chiếu cao nhất là 1,2 triệu đồng/lần cấp

Lệ phí cấp hộ chiếu cao nhất là 1,2 triệu đồng/lần cấp

14/04/2021 -  14/04/2021 17:12

Theo quy định của Bộ Tài chính, lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB có mức từ 5.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/lần cấp.