Tag: sức khỏe thể chất

Đa số người Việt mong muốn có cuộc sống độc lập khi về già

Đa số người Việt mong muốn có cuộc sống độc lập khi về già

20/11/2021 -  20/11/2021 23:49

(VOVTV) - Người Việt Nam có xu hướng bắt đầu hoạch định cho cuộc sống về già khi họ bước vào độ tuổi 40. Đây cũng là độ tuổi trung bình mà người Việt nghĩ họ cần bắt đầu chuẩn bị cho cả ba khía cạnh: Sức khỏe thể chất, tinh thần, tài chính.