Tin tức

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vi phạm thời hạn xử lý đơn trong thời gian dài

(VOVTV) - Thanh tra TP.HCM vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ được giao của UBND TP, Chủ tịch UBND TP tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tác giả Duy Phương/VOV TP.HCM
02/02/2023 08:10

Theo Thanh tra TP.HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường TP chưa thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc xử lý đơn và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Đây là nguyên nhân dẫn đến số lượng lớn đơn còn tồn đọng, chưa có kết quả giải quyết, vi phạm thời hạn xử lý đơn trong thời gian dài.

Một số hạn chế, thiếu sót khác là không ban hành thông báo về việc không đủ điều kiện thụ lý khiếu nại; chưa có thông báo kết quả xử lý đơn gửi người tố cáo biết về việc thụ lý hay không thụ lý tố cáo; không ban hành thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo theo mẫu quy định. Ngoài ra, công tác tổng hợp, báo cáo số liệu không đầy đủ, không chính xác.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vi phạm thời hạn xử lý đơn trong thời gian dài - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng (Ảnh: Duy Phương)

Trong công tác giải quyết khiếu nại, vi phạm phổ biến là kéo dài thời hạn giải quyết, đặc biệt là trong vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND TP giải quyết khiếu nại. Đối với công tác giải quyết tranh chấp, tình trạng phổ biến vẫn là vi phạm thời hạn xử lý đơn, giải quyết đơn tranh chấp. Không thống nhất về hình thức trong văn bản trả lời công dân không đủ điều kiện thụ lý giải quyết; không tham mưu UBND TP giải quyết tranh chấp đất đai bằng quyết định mà bằng văn bản chỉ đạo.

Thanh tra TP.HCM xác định, nguyên nhân chủ quan của những thiếu sót, vi phạm nêu trên là do lãnh đạo sở giao nhiệm vụ cho thanh tra sở, thanh tra sở giao cho cán bộ thực hiện không bằng văn bản, không xác định thời hạn cụ thể. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ còn hạn chế khi thực hiện việc xử lý đơn.

Trên cơ sở kiến nghị của Chánh Thanh tra TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của cán bộ để khắc phục tồn tại, hạn chế. Sở Tài nguyên và Môi trường TP phải chấn chỉnh công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp theo kết luận thanh tra.

Đặc biệt, phải có biện pháp khắc phục vi phạm thời hạn xử lý đơn, giải quyết đơn. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc sở có liên quan đến những thiếu sót, hạn chế, vi phạm để có biện pháp xử lý theo thẩm quyền./.

Ý kiến của bạn