Kinh doanh

Sở Tài chính tỉnh Nghệ An: Thu ngân sách năm 2022 tăng 35% so với dự toán, đạt trên 20.000 tỷ đồng

(VOVTV) - Năm vừa qua, tập thể lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu UBND tỉnh quản lý, điều hành tài chính ngân sách trong năm 2022 linh hoạt, hiệu quả, tích cực hỗ trợ nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 đạt 20.370 tỷ đồng, tăng 35,7% so với dự toán (vượt 5.353 tỷ đồng).

Tác giả Lê Thảo
22/03/2023 15:45

Nỗ lực vượt "sóng lớn" để hoàn thành mục tiêu chung

Năm 2022, nền kinh tế đã được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh Covid – 19 cơ bản đã được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine, kinh tế phục hồi chậm hơn so với dự báo trước đó, một số hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt.

Trong tỉnh Nghệ An, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh; nắng nóng kéo dài, lũ lụt do biến đổi khí hậu khó lường,… đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của các tầng lớp dân cư; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Với những đặc điểm tình hình chung đó, Sở Tài chính đã gặp không ít khó khăn, thách thức, ảnh hưởng tới công tác điều hành, quản lý, hoạt động chung của cơ quan.

Sở Tài chính tỉnh Nghệ An: Thu ngân sách năm 2022 tăng 35% so với dự toán, đạt trên 20.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trụ sở chính của Sở Tài chính được xây dựng mới, khang trang và hiện đại.

Dưới sự quan tâm và trực tiếp chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và của Công đoàn Viên chức Nghệ An, sự phối hợp, giúp đỡ tích cực, có hiệu quả của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cấp chính quyền và các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, các phòng, đơn vị và trong toàn thể các cán bộ CCVC của Sở đã nỗ lực để ngành Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2022.

Trong đó: Thu nội địa đạt 19.000 tỷ đồng, tăng 3,6% so với thực hiện năm 2021; hoạt động xuất nhập khẩu đạt: 1.350 tỷ đồng, bằng 81,7% so với năm 2021; Thu viện trợ: Ước thực hiện là 20 tỷ đồng, bằng 100% dự toán...nhiều nguồn thu đạt cao như thu từ khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản...

Ngoài ra, thu ngân sách địa bàn 11 tháng năm 2022: Các huyện, thành phố, thị xã đạt 10.824,6 tỷ đồng/5.694,3 tỷ đồng, vượt 190,09% so với dự toán tỉnh giao. Thu ngân sách thường xuyên đạt 1.202,2 tỷ đồng vượt 144,62 % so với dự toán tỉnh giao (trong đó đã trừ tiền thu sử dụng đất đạt 6.928,1 tỷ đồng/3.000 tỷ đồng, vượt 3.928,1 tỷ đồng, bằng 230,94% so với dự toán tỉnh giao).

Chi ngân sách địa phương thực hiện cả năm là 32.562 tỷ đồng, đạt 104,8%. Trong đó: Tập trung cho đầu tư phát triển là 10,73 tỷ đồng; chi thường xuyên 21,27 tỷ đồng.... Kịp thời thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ chính trị và an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và công tác quản lý điều hành tài chính ngân sách nhà nước 2021. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán kinh phí các chế độ, chính sách theo quy định; Kịp thời cấp phát nguồn kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia cho các huyện, thành phố thị xã thực hiện.

Đồng thời thực hiện tốt chính sách hỗ trợ xi măng cho các địa phương làm đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chính sách đặc thù của tỉnh theo quy định.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý giá và công sản; công tác quản lý tài chính doanh nghiệp; quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản; công tác thanh tra, kiểm tra tài chính; công tác đào tạo bồi dưỡng, thẩm định giá và công tác mua sắm tập trung, công tác văn phòng; công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, Trong năm 2022, công tác cải cách hành chính của sở có những bước tiến rõ rệt. Các cuộc thi tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp sử dụng dịch vụ công; sử dụng thông tin trên mạng Internet; …được tổ chức sôi nổi, sâu rộng trong toàn thể cơ quan. Xây dựng và duy trì áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001- 2015, duy trì thực hiện địa chỉ điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng, quy định quy tắc ứng xử của cán bộ công chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Khai thác và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động cơ quan: phần mềm QLNS 8.0; hệ thống TABMIS.... Bước đầu thực hiện lập hồ sơ điện tử, số hóa tài liệu giấy, góp phần giảm lưu lượng tài liệu lưu trữ giấy, tiết kiệm chi phí và thời gian một cách đánh kể.

Bằng những nỗ lực không ngừng, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An trong năm 2022 đã đáp ứng thu chi ngân sách đủ chỉ tiêu HĐND tỉnh đề ra. 100% phòng, đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 9 sáng kiến cơ sở và đang trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận 02 sáng kiến cấp tỉnh; 100% CBCCVC tham gia tích cực vào phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn kết, chủ động để hoàn thành mục tiêu tài chính – ngân sách năm 2023

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023 Sở Tà Chính tỉnh Nghệ An đã chủ động quán triệt sâu sắc các định hướng, chủ trương theo tinh thần Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán thu NSNN năm 2022 do HĐND tỉnh giao; Điều hành NSNN năm 2023 đúng Luật NSNN, tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm chi ngân sách, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Tài chính tỉnh Nghệ An: Thu ngân sách năm 2022 tăng 35% so với dự toán, đạt trên 20.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Hình ảnh lễ khai mạc giải bóng chuyền hơi chào mừng Đại hội Công đoàn Sở Tài chính lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023-2028

Phấn đấu 100% phòng, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% cán bộ, công chức, viên chức được học tập, tiếp thu đầy đủ Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan; chấp hành tốt quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác rà soát thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không vi phạm các tệ nạn xã hội, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng ít nhất 2 gương điển hình trong phong trào thi đua, toàn cơ quan Sở có 09 sáng kiến cơ sở và có 2 sáng kiến cấp tỉnh, tham gia tích cực vào phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác học tập nghiên cứu chế độ, chính sách mới trong cán bộ CCVC để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức tối thiểu ở mức 6 triệu đồng/người/năm.

Ý kiến của bạn