Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nam Định: Triển khai nhiều hoạt động hướng về ngày thương binh liệt sĩ

(VOVTV) - Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Nam Định về công tác phòng chống dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nam Định đã chỉ đạo Trung tâm điều dưỡng người có công (NCC) tạm dừng đưa đối tượng NCC đi điều dưỡng tập trung; Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tạm dừng tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện tại Cơ sở.

Tác giả Cửu Long / VOVTV
08/07/2021 13:10

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nam Định cũng đã đề nghị các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, học viên nghỉ học và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm.

Bên cạnh đó, kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại 6 doanh nghiệp thuộc địa bàn 2 huyện Nam Trực và Trực Ninh. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo theo dõi, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với lao động từ Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh về địa phương. Chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 và bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nam Định cũng đã trình UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch tiếp nhận, hỗ trợ công dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương nơi thường trú; Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Nam Định.

Đối với công tác thi đua khen thưởng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nam Định khen thưởng thường xuyên và đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác lao động, người có công và xã hội; triển khai công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến gắn với công tác thi đua khen thưởng.

Thường xuyên phối hợp trong việc tuyển dụng công chức năm 2021; Thực hiện chính sách về lương, phụ cấp đối với cán bộ được đảm bảo theo quy định, nghỉ hưu, nâng lương khi có Thông báo nghỉ hưu, BHXH, thai sản; Triển khai công tác kiểm tra về cải cách hành chính, tổ chức - bộ máy, cán bộ, thi đua khen thưởng và văn thư lưu trữ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nam Định: Triển khai nhiều hoạt động hướng về ngày thương binh liệt sĩ - Ảnh 1.

Trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nam Định

Hưởng ứng kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nam Định tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn ngành và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đẩy mạnh thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng".

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nam Định cũng tổ chức các hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân tỉnh Nam Định với công tác NCC, hướng đến mục tiêu nhằm động viên, quan tâm tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công.

Đẩy mạnh thực hiện chính sách người có công thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và tỉnh với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng theo quy định hiện hành.

Tiếp tục tập trung giải quyết hồ sơ còn tồn đọng đối với hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Tiếp tục triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi NCC để chấn chỉnh, uốn nắm kịp thời các sai sót; ngăn ngừa, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có vi phạm trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

Ý kiến của bạn