Chính sách Pháp luật

Sẽ phân cấp, phân quyền giúp giảm phiền hà cho người dân khi xin cấp sổ đỏ

Dự thảo quy định chi tiết của Luật Đất đai sẽ phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, giảm phiền hà cho người dân, đặc biệt không phát sinh thủ tục mới và gắn liền với chuyển đổi số.

21/04/2024 09:24

Phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực ngày 1/7/2024, trong đó có Dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản, đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai, giá đất…

Sẽ phân cấp, phân quyền giúp giảm phiền hà cho người dân khi xin cấp sổ đỏ- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết, đơn vị này đã chủ trì soạn thảo 6 nghị định và 4 thông tư. Trong đó, với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai gồm có 10 chương, 115 điều quy định chi tiết 51 nội dung được giao trong luật. Trong đó, tập trung vào quy định chung; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức bộ máy của tổ chức đăng ký đất đai, tổ chức phát triển quỹ đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất; chế độ sử dụng đất; theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai; kiểm tra chuyên ngành đất đai; giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai.

Bộ TN&MT đã thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập để cho ý kiến về Nghị định, đồng thời lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan tại 63 tỉnh, thành phố. Bộ đã tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa hồ sơ và nộp Bộ Tư pháp đối với Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Nghị định quy định về giá đất; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định quy định về hoạt động lấn biển.

Sẽ phân cấp, phân quyền giúp giảm phiền hà cho người dân khi xin cấp sổ đỏ- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Liên quan đến nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết: "Dự thảo Nghị định sẽ tập trung vào 3 nội dung chính là điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai. Trong đó về điều tra cơ bản đất đai, Dự thảo quy định về trình tự, thủ tục và kinh phí; về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Dự thảo quy định với tinh thần phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, giảm phiền hà cho người dân, đặc biệt không phát sinh thủ tục mới và gắn liền với chuyển đổi số; về hệ thống thông tin đất đai, Dự thảo quy định liên quan tới công nghệ, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai"

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân, ngày 7/2/2024, Bộ TN&MT đã đăng tải Dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ TN&MT để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân và có công văn gửi văn bản xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan.  Bên cạnh đó, Bộ TN&MT đã tổ chức các cuộc Hội thảo tại các vùng để lấy ý kiến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến nay, Bộ TN&MT đã nhận được 218 ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan đối với nội dự thảo Nghị định. Trong đó có ý kiến 12/31 Bộ, ngành với 32 ý kiến; 29/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 170 ý kiến và Hiệp hội ngân hàng với 16 ý kiến. Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng đã tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; đánh giá tác động chính sách, đánh giá thủ tục hành chính, tác động về giới theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản, đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai sau khi tiếp thu ý kiến gồm 5 Chương, 72 Điều.

Sớm hoàn thiện quy định về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Chia sẻ về quy định trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho rằng, Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là Dự thảo Nghị định hết sức quan trọng, tại buổi làm việc với các bộ, ngành ngày 16/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ để Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm lấy ý kiến các địa phương về Dự thảo Nghị định này và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất.

"Dự thảo Nghị định sẽ tập trung vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc thẩm định phương án; bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở; các trường hợp khác được bồi thường về đất và điều kiện được bồi thường về đất; về đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; một số vướng mắc ở địa phương và đề xuất giải pháp xử lý...", Thứ trưởng Lê Minh Ngân chia sẻ.

Liên quan đến xây dựng quy định chi tiết về giá đất, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết, Dự thảo Nghị định sau khi lấy ý kiến tổ chức, cá nhân gồm 6 Chương, 59 Điều; về phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai năm 2024, bao gồm các nội dung về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất.

Sẽ phân cấp, phân quyền giúp giảm phiền hà cho người dân khi xin cấp sổ đỏ- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Liên quan đến tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng: "Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1/7/2024 (sớm hơn 5 tháng so với quy định ở luật là ngày 1/1/2025). Điều này đòi hỏi các bộ, ngành nỗ lực, quyết tâm rất lớn, nhưng phải thực hiện đầy đủ các bước của quy trình xây dựng văn bản pháp luật. Xây dựng các văn bản pháp luật là một trong những ưu tiên cao nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây là trách nhiệm của lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành".

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 phải quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến, tư duy khác nhau, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến. Trong đó, các văn bản pháp luật do mỗi bộ, ngành chịu trách nhiệm xây dựng phải thể hiện được mối quan hệ gắn bó hữu cơ, thực hiện mục tiêu xuyên suốt đặt ra trong Luật Đất đai năm 2024 và đồng bộ, thống nhất với pháp luật khác có liên quan; đồng thời mang tính bao quát, kế thừa những giá trị, quy định đúng đắn đã được khẳng định trong thực tiễn; thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để; đẩy mạnh số hoá, thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ TN&MT phối hợp, khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2024.

Ý kiến của bạn