Tag: sầu riêng Krong Pak

Áp lực lớn phía sau lễ hội sầu riêng

Áp lực lớn phía sau lễ hội sầu riêng

05/09/2022 -  05/09/2022 07:49

(VOVTV) - Cả đầu ra của sản phẩm và quy trình sản xuất sầu riêng hiện nay đều có những lỗ hổng cần sớm có kế hoạch khắc phục để sầu riêng Đăk Lăk vừa sớm tận dụng được cơ hội, vừa xây nền vững chắc khi cạnh tranh quốc tế.