Tag: san lấp ruộng lúa

Quảng Ngãi xử lý doanh nghiệp san lấp ruộng lúa làm khu dân cư trái phép

Quảng Ngãi xử lý doanh nghiệp san lấp ruộng lúa làm khu dân cư trái phép

06/12/2022 -  06/12/2022 09:48

(VOVTV) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo UBND thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế để xử lý vi phạm tại dự án khu dân cư phía bắc do Công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.