Tag: rút bhxh

Dự kiến giảm năm đóng BHXH tối thiểu xuống 15 năm để hưởng lương hưu

Dự kiến giảm năm đóng BHXH tối thiểu xuống 15 năm để hưởng lương hưu

06/06/2022 -  06/06/2022 09:44

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi sẽ tính toán rút ngắn thời gian đóng từ 20 năm hiện nay xuống 15 năm, tiến tới 10 năm, đồng thời thiết kế lại mức hưởng, tỷ lệ hưởng.