Tin tức

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh vào tháng 10

Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tại kỳ họp thứ 6 tới đây.

19/09/2023 08:19

Tiếp tục họp phiên 26, chiều 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp 6 Quốc hội khóa XV.

Trình bày báo cáo, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến Quốc hội làm việc trong 25 ngày, khai mạc vào 23/10 và bế mạc ngày 29/11.

Kỳ họp thứ 6 chia làm 2 đợt, họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Đợt một kéo dài 20,5 ngày làm việc, từ 23/10 đến 16/11; Đợt 2 kéo dài 4,5 ngày, từ 24/11 đến sáng 29/11.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh vào tháng 10 - Ảnh 1.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Một trong những nội dung quan trọng là Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến một số cơ quan và căn cứ tình hình thực tế, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị bố trí nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại 3 phiên.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo ý kiến đề nghị của Ban Công tác đại biểu, việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp 6 sẽ được tiến hành trong 3 phiên họp.

Việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội lần này được tiến hành theo Nghị quyết 96 vừa được Quốc hội thông qua hôm 23/6 tại kỳ họp 5. Theo quy định thì Quốc hội không lấy phiếu tín nhiệm đối với người được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm.

Cũng theo quy định tại Nghị quyết 96, chậm nhất là 45 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm; có văn bản yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo và bản kê khai tài sản, thu nhập.

Về các vấn đề khác, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, sau phiên họp tháng 9/2023, phần lớn nội dung kỳ họp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, trong đó tiếp tục cho ý kiến lần 2 đối với các dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, báo cáo về kiến nghị của cử tri và một số vấn đề quan trọng khác sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 10/2023.

Do khối lượng nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp 6 rất lớn với nhiều nội dung khó, phức tạp, để bảo đảm thời gian cho các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung để gửi các vị đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định; đồng thời, tiếp tục công khai danh sách các cơ quan hữu quan chậm gửi tài liệu kỳ họp.

Ý kiến của bạn