Tag: phiên dịch

Google ra mắt kính thông minh có khả năng dịch ngôn ngữ

Google ra mắt kính thông minh có khả năng dịch ngôn ngữ

13/05/2022 -  13/05/2022 14:52

Google đã giới thiệu một nguyên mẫu kính thông minh mà công ty đang nghiên cứu có khả năng dịch các ngôn ngữ trong thời gian thực.