Tag: phí sát hạch lái xe

Dự kiến tăng phí sát hạch lái xe

Dự kiến tăng phí sát hạch lái xe

16/01/2023 -  16/01/2023 13:35

(VOVTV) - Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.