Tag: pháp lệnh

Pháp lệnh đưa người nghiện ma túy vị thành niên vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Pháp lệnh đưa người nghiện ma túy vị thành niên vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

06/04/2022 -  06/04/2022 15:56

(VOVTV) - Sáng nay 6/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố toàn văn Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Pháp lệnh Trình tự, thủ tịch Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.