Tag: nuôi tôm hùm trên bờ

Công nghệ nuôi tôm hùm trên bờ

Công nghệ nuôi tôm hùm trên bờ

01/11/2020 -  01/11/2020 19:12

Mô hình nuôi thương phẩm tôm hùm trong bể lần đầu tiên được áp dụng với công nghệ nuôi tuần hoàn, giúp tôm khỏe, tỷ lệ sống trên 75%.