Tag: nông thôn Hà Nam

Hội đồng thẩm định Trung ương đề xuất Thủ tướng công nhận Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2020

Hội đồng thẩm định Trung ương đề xuất Thủ tướng công nhận Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2020

12/12/2020 -  12/12/2020 09:41

(VOVTV) - Chiều ngày 10/12, Tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức họp xét công nhận Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.