Tag: Niềm tin và khát vọng

Toàn cảnh chương trình 'Niềm tin và khát vọng' chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc

Toàn cảnh chương trình 'Niềm tin và khát vọng' chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc

22/11/2021 -  22/11/2021 09:36

Chương trình “Niềm tin và khát vọng” là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 sẽ diễn ra ngày 24/11 tại Hà Nội.