Kinh doanh

Những lưu ý cần biết khi giao dịch lô lẻ từ ngày 12/9

Chiều ngày 5/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã có thông báo về ngày chính thức giao dịch lô lẻ 1 - 99 cổ phiếu. Đồng thời, HOSE cũng nêu rõ những lưu ý cần biết khi thực hiện giao dịch lô lẻ.

06/09/2022 07:49
Những lưu ý cần biết khi giao dịch lô lẻ từ ngày 12/9 - Ảnh 1.

Từ ngày 12/9, HOSE chính thức giao dịch chứng khoán lô lẻ từ 1 - 99.

HOSE cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch chứng khoán lô lẻ của nhà đầu tư, trong thời gian qua, HOSE đã tích cực phối hợp với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT nâng cấp và thử nghiệm toàn thị trường chức năng giao dịch chứng khoán lô lẻ.

Sau thời gian thử nghiệm hệ thống, tất cả các công ty chứng khoán báo cáo thử nghiệm đạt yêu cầu và cam kết sẵn sàng triển khai. Trên cơ sở đó, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HOSE sẽ chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ từ ngày 12/9/2022.

Đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ, nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có số lượng từ 1 đến 99 chứng khoán. Theo HOSE, việc áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua – bán, dễ dàng bán những chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho tròn một lô giao dịch (lô chẵn), giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán.

Để giao dịch được diễn ra hiệu quả, nhà đầu tư cần trang bị các thông tin về quy định giao dịch chứng khoán lô lẻ. Theo đó, HOSE đã đưa ra một số thông tin như sau:

Thứ nhất, giao dịch lô lẻ là giao dịch chứng khoán có khối lượng đặt lệnh từ 1 - 99 chứng khoán.

Thứ 2, giao dịch chứng khoán lô lẻ được áp dụng đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền

Thứ 3, nhà đầu tư muốn giao dịch chứng khoán lô lẻ có thể thực hiện qua công ty chứng khoán tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Thứ 4, trường hợp nhà đầu tư muốn bán 109 cổ phiếu ABC, chỉ cần đặt lệnh giao dịch sao cho thỏa mãn quy định về đơn vị giao dịch chứng khoán lô chẵn và giao dịch chứng khoán lô lẻ. Ví dụ, với trường hợp trên, nhà đầu tư có thể đặt 2 lệnh bán: Lệnh bán 100 cổ phiếu ABC theo phương thức thông thường và lệnh bán 9 cổ phiếu ABC theo phương thức lô lẻ.

Thứ 5, quy định về bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Thứ 6, giao dịch chứng khoán lô lẻ được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận. Thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục: 9h15 - 11h30 và 13h00-14h30; thời gian giao dịch thỏa thuận: 9h15 - 11h30 và 13h00 - 15h00.

Thứ 7, nhà đầu tư chỉ được sử dụng lệnh giới hạn đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ. Việc sửa, hủy lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ theo quy tắc tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Thứ 8, khi giao dịch chứng khoán lô lẻ thì các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ hoàn toàn tách biệt với giao dịch chứng khoán lô chẵn, các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không được khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn.

Thứ 9, nhà đầu tư không được giao dịch chứng khoán lô lẻ trong ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán mới niêm yết.

Thứ 10, thời gian thanh toán đối với chứng khoán giao dịch lô lẻ tương tự như chứng khoán giao dịch lô chẵn.

Thứ 11, giá khớp của chứng khoán giao dịch lô lẻ không được sử dụng để tính chỉ số.

Thứ 12, nhà đầu tư nước ngoài được giao dịch chứng khoán lô lẻ. Các quy định giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Thứ 13, theo quy định tại Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ áp dụng trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán quyết định mức giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm nhưng tối đa 0,45% giá trị giao dịch.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận