Tag: Những chính sách 2021

Những chính sách ảnh hưởng đến 20 triệu người lao động sắp có hiệu lực

Những chính sách ảnh hưởng đến 20 triệu người lao động sắp có hiệu lực

28/12/2020 -  28/12/2020 09:39

Thêm một ngày nghỉ lễ trong năm, tăng tuổi nghỉ hưu, tăng thời gian làm thêm theo tháng lên 40 giờ… là những chính sách mới sẽ có ảnh hưởng đến hàng chục triệu người lao động.