Tag: nhiên liệu xanh

New Zealand thử nghiệm ô tô chạy bằng hydrogen

New Zealand thử nghiệm ô tô chạy bằng hydrogen

26/04/2022 -  26/04/2022 15:09

(VOVTV) - Trong nỗ lực giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, New Zealand bắt đầu thử nghiệm ô tô chạy bằng hydrogen xanh để từng bước khuyến khích việc sử dụng dạng nhiên liệu mới này.

Petrolimex và sứ mệnh cung cấp “nhiên liệu xanh”

Petrolimex và sứ mệnh cung cấp “nhiên liệu xanh”

01/09/2021 14:27

(VOVTV) - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là doanh nghiệp ĐẦU TIÊN tại Việt Nam kinh doanh bán dầu Điêzen 0,001S-V (tiêu chuẩn Euro 5) tại thị trường Việt Nam.