Tag: Nguyên Bí thư Hà Nội

Nguyên Bí thư Hà Nội: Chung cư mini vượt tầng đều có người 'chống lưng'

Nguyên Bí thư Hà Nội: Chung cư mini vượt tầng đều có người 'chống lưng'

18/09/2023 -  18/09/2023 16:28

Nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, đằng sau mỗi công trình, chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép là do có người "chống lưng".