Tag: người trên 60 tuổi không đi du lịch quốc tế

WHO cảnh báo người trên 60 tuổi không đi du lịch quốc tế vì Omicron

WHO cảnh báo người trên 60 tuổi không đi du lịch quốc tế vì Omicron

01/12/2021 -  01/12/2021 08:47

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo những người trên 60 tuổi hoặc có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn không nên đi du lịch quốc tế vì Omicron.