Tag: ngừng cung cấp

Microsoft kết thúc hỗ trợ Office 2013 từ ngày 11/4/2023

Microsoft kết thúc hỗ trợ Office 2013 từ ngày 11/4/2023

20/04/2022 -  20/04/2022 15:50

(VOV.VN) - Microsoft đã thông báo họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho bộ ứng dụng văn phòng Office 2013 mà công ty phát hành cách đây hơn 9 năm.