Tag: Nắng nóng miền nam

Nắng nóng ở miền Nam khi nào kết thúc?

Nắng nóng ở miền Nam khi nào kết thúc?

14/05/2024 -  14/05/2024 11:07

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, dự báo nắng nóng ở khu vực này sắp kết thúc.