Tag: Mùa nước đổ muộn

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - Mùa nước đổ muộn

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - Mùa nước đổ muộn

04/07/2023 -  04/07/2023 05:46

(VOVTV) - Hạn hán đầu hè đã gây thiếu nước sản xuất ở nhiều địa phương vùng cao, trong đó có huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Nếu như những năm trước, tháng 5, tháng 6, khi mùa nước đổ tạo nên sự lung linh trên những triền ruộng bậc thang đẹp mê hoặc thì năm nay đã đến đầu tháng 7 nhiều diện tích ruộng bậc thang mới bắt đầu có nước.