Thời sự

Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Quốc hội khóa XV vừa thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vương Đình Huệ.

02/05/2024 17:55
Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ- Ảnh 1.

Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, chiều ngày 2/5/2024, Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội để thực hiện các nội dung:

- Xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

- Xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Sau khi nghe trình bày các Tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua: Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ; Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái.

Ý kiến của bạn