Tag: metadata

Cách xóa thông tin nhạy cảm trong ảnh chụp từ iPhone

Cách xóa thông tin nhạy cảm trong ảnh chụp từ iPhone

29/11/2021 -  29/11/2021 08:59

Nếu muốn đảm bảo quyền riêng tư, người dùng có thể xóa hoặc thay đổi vị trí chụp ảnh bằng tính năng xem thông tin metadata trên iOS 15.