Lăng kính

Mất cân bằng giới tính dân số: Đâu là giải pháp?

(VOVTV) - Việt Nam là một trong 3 quốc gia có tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất thế giới. Một trong những giải pháp được đặt ra là nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ nhằm hạn chế sự mất cân bằng giới tính trong tương lai.

Tác giả Anh Vũ – Chí Phương – Trọng Khánh
11/07/2021 23:11

Tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam đang mất cân bằng rõ rệt với 111,5 bé trai được sinh ra so với 100 bé gái, trong khi tỷ số “tự nhiên” hoặc “bình thường” dao động khoảng 105-106 bé trai so với 100 bé gái. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, sự mất cân bằng giới tính khi sinh của Việt Nam hiện cao thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo các chuyên gia, tình trạng mất cân bằng giới tính dân số tại Việt Nam trong tương lai là không thể tránh khỏi, kể cả trong trường hợp tỷ số giới tính khi sinh khôi phục trở lại mức bình thường trong 15 năm tới. Điều đó càng đặt ra cho Việt Nam mốc thời gian để tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp liên ngành và thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội để đảm bảo quyền và vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, hướng đến sự cân bằng giới tính dân số trong tương lai.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận