Tag: Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam

Quyết Chiến bỏ giải phản đối 'đường lưỡi bò': LĐ Billiards Việt Nam lên tiếng

Quyết Chiến bỏ giải phản đối 'đường lưỡi bò': LĐ Billiards Việt Nam lên tiếng

25/09/2023 -  25/09/2023 15:42

Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam xác nhận và cho phép Trần Quyết Chiến bỏ giải ở Trung Quốc để phản đối hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện trong trận đấu.