Tag: lễ vật

Bánh dày - lễ vật trong cưới hỏi của người Tày

Bánh dày - lễ vật trong cưới hỏi của người Tày

09/06/2022 -  09/06/2022 11:18

(VOVTV) - Tại Việt Nam, nghi thức cưới hỏi ở mỗi vùng miền, mỗi dân tộc đều có những nét riêng, mang bản sắc văn hóa độc đáo. Đối với người Tày, ngoài trầu cau, trà nước, rượu, xôi, gà… thì bánh dày luôn là lễ vật bắt buộc trong mỗi lễ cưới.