Tag: làm giá cổ phiếu

Thanh lọc thị trường chứng khoán Việt Nam

Thanh lọc thị trường chứng khoán Việt Nam

14/01/2022 -  14/01/2022 16:57

(VOVTV) - Mỗi năm có hàng trăm vụ lãnh đạo doanh nghiệp, người có liên quan hoặc cá nhân vi phạm công bố thông tin, làm giá, thao túng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.