Tin tức

Kỷ luật 2 Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Hai Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Minh và Đặng Xuân Thanh bị kỷ luật do có các vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

10/11/2022 17:39

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật 2 Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Minh bị kỷ luật khiển trách, còn ông Đặng Xuân Thanh bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng, ngày 30/9/2022.

Kỷ luật 2 Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - 1

Hai Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Minh (bên phải) và Đặng Xuân Thanh bị kỷ luật do có các vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Trước đó, ngày 26/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban thường vụ Đảng ủy Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công; quản lý nghiên cứu khoa học; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện không nghiêm chỉ đạo, kết luận của các tổ chức đảng cấp trên.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban thường vụ Đảng ủy Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và ông Đặng Xuân Thanh - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Ý kiến của bạn