Tag: kinh doanh chứng khoán

Kiểm soát cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán, bất động sản

Kiểm soát cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán, bất động sản

23/06/2022 -  23/06/2022 17:01

(VOVTV) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.