Tag: kiên định

Những 'thành trì' vẫn kiên định theo đuổi chiến lược 'zero Covid'

Những 'thành trì' vẫn kiên định theo đuổi chiến lược 'zero Covid'

27/01/2022 -  27/01/2022 10:02

Khi các chuyên gia y tế nhận định rằng việc xóa sổ SARS-CoV-2 là điều khó có thể làm được, các quốc đang dần hướng tới việc sống chung với Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi trên thế giới kiên trì với chính sách zero Covid.