Kinh doanh

Khiếu nại bất thành, một công ty con của Tập đoàn Novaland bị cưỡng chế gần 5.500 tỷ đồng tiền thuế

(VOVTV) - Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 (Công ty Thế kỷ 21) thuộc Tập đoàn Novaland vừa bị Chi Cục thuế thành phố Thủ Đức cưỡng chế gần 5.500 tỷ đồng tiền thuế bằng phương pháp trích tiền từ tài khoản.

Tác giả Hoàng Lân – Giang Nam / VOVTV
22/03/2022 17:20

Mới đây, Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 (Công ty Thế kỷ 21) vừa bị Chi cục Thuế TP. Thủ Đức ban hành "Lệnh thu ngân sách Nhà nước", yêu cầu Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản Công ty này để nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước thành phố Thủ Đức.

Trong trường hợp số tiền trong tài khoản nhỏ hơn số tiền bị cưỡng chế, thì Ngân hàng Tiên Phong - Chi nhánh Bến Thành vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Khiếu nại bất thành một công ty con của Tập đoàn Novaland bị cưỡng chế gần 5.500 tỷ đồng tiền thuế - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Lakeview City

Tổng số tiền bị cưỡng chế là hơn 5.491 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đất được giao là 4.614 tỷ đồng, thuế sử dụng đất PNN – thu từ đất ở tại đô thị là gần 195 triệu đồng, tiền sử dụng đất phi nông nghiệp là 31 triệu đồng, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước là 512 tỷ đồng, tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% NSDP là gần 365 tỷ đồng.

Theo đó, lý do bị cưỡng chế là do người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lí thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người nộp thuế không chấp hành quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Khiếu nại bất thành một công ty con của Tập đoàn Novaland bị cưỡng chế gần 5.500 tỷ đồng tiền thuế - Ảnh 2.

Dự án Lakeview City gây bức xúc cho khách hàng

Trước đó, Công ty Thế kỷ 21 không đồng ý với số tiền thuê đất phải nộp là hơn 511,9 tỷ đồng tại thông báo nộp tiền thuê đất số 268/TB-CTTPHCM ngày 08/01/2021 và số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 4.664 tỷ đồng tại thông báo nộp tiền sử dụng đất số 269/TB-CTTPHCM ngày 08/01/2021 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Do trong thời kỳ khiếu nại cơ quan thuế, công ty đồng thời khiếu nại Quyết định số 4777/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án giá đất đối với khu đất 30,106 ha thuộc dự án dự án Lakeview City, phường An Phú, Quận 2 (nay là TP Thủ Đức) để Công ty Thế kỷ 21 thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tháng 8/2021, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 22/QĐ-CT-KN về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Thế kỷ 21. Theo Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Lê Duy Minh, việc thu tiền sử dụng đất được căn cứ tại khoản I Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và thu tiền thuê đất, thuê mặt nước được căn cứ tại điểm a, khoản I, Điều 22 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Ngày 12/4/2004, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UB về thu hồi và tạm giao đất cho Công ty Thế kỷ 21 để tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng tại phường Bình Khánh, Bình Trưng Tây, Quận 2. Ngày 31/5/2010, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND về giao đất cho Công ty Thế kỷ 21 để đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư tại phường Bình Khánh, quận 2.

Tuy nhiên, đến ngày 16/12/2020, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4624/QĐ-UBND về chấm dứt việc giao khu đất hơn 30,2 ha tại phường Bình Khánh, Quận 2 cho Công ty Thế kỷ 21 tại Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND thành phố.

Ngày 24/3/2016, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1392/QĐ-UBND về duyệt phương án giá đất theo thị trường đối với khu đất hơn 30,2 ha tại phường Bình Khánh, Quận 2 và khu đất 30.106 ha Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, Quận 2 để giải quyết hoán đổi cho Công ty thế kỷ 21 (trong đó xác định nghĩa vụ tài chính công ty phải thực hiện sau khi hoán đổi là hơn 52,68 tỷ đồng). Thực hiện Quyết định nêu trên, ngày 28/3/2016, Cục Thuế phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất số 3343/TB-CT với số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 52,68 tỷ đồng; ngày 1/4/2016, công ty đã nộp đủ số tiền nêu trên.

Đến ngày 28/12/2018, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6002/QĐ-UBND về thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1392/QĐ-UBND; thực hiện Quyết định này, ngày 13/3/2019, Cục Thuế phát hành Văn bản số 2154/CT-KTTĐ về thu hồi, hủy bỏ thông báo nộp tiền sử dụng đất số 3343/TB-CT để thực hiện hoàn trả cho công ty theo quy định.

Tiếp đó, ngày 18/4/2017, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1812/QĐ-UBND về chấp hành cho Công ty thế kỷ 21 sử dụng đất tại phường An Phú, Quận 2 để đầu tư dự án khu dân cư và du lịch - văn hóa - giải trí (thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc); Ngày 27/12/2017, UBND TP Hồ Chí Minh phát hành Công văn số 8053/UBND-ĐT (khẩn) gửi Cục Thuế về việc xử lý tạm nộp tiền sử dụng đất (trong đó có dự án Lakeview City, phường An Phú, Quận 2, tạm nộp 80 tỷ đồng) và thực hiện công văn này ngày 29/12/2017, Cục Thuế phát hành thông báo tạm nộp tiền sử dụng đất số 18938/TB-CT với số tiền sử dụng đất phải nộp là 80 tỷ đồng; cùng ngày, công ty đã thực hiện nộp đủ số tiền nêu trên.

Đến ngày 29/12/2020, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4777/QĐ-UBND về phê duyệt phương án giá đất đối với khu hơn 30,1 ha thuộc dự án khu dân cư và du lịch - văn hóa - giải trí để Công ty thế kỷ 21 thực hiện nghĩa vụ tài chính. Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND và Quyết định số 4777/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh, phiếu chuyển thông tin số 113/PC-STNMT-QLĐ ngày 6/1/2021 để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường; ngày 8/1/2021 Cục Thuế đã ra thông báo số 268 và 269 với tổng số tiền mà Công ty thế kỷ 21 phải nộp là hơn 5.175,9 tỷ đồng.

Khiếu nại bất thành một công ty con của Tập đoàn Novaland bị cưỡng chế gần 5.500 tỷ đồng tiền thuế - Ảnh 3.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời nội dung kiến nghị của khách hàng mua nhà tại dự án Lakeview City

Theo ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, việc thu tiền sử dụng đất được căn cứ tại khoản I Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và thu tiền thuê đất, thuê mặt nước được căn cứ tại điểm a, khoản I, Điều 22 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Do đó, căn cứ hồ sơ, đối chiếu các văn bản nêu trên, Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh kết luận: Nội dung khiếu nại là sai toàn bộ và không công nhận nội dung khiếu nại của Công ty thế kỷ 21; yêu cầu công ty thực hiện Thông báo số 268 và 269 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh theo quy định.

Cuối năm 2015, Novaland bắt đầu thâu tóm dự án Lakeview City sau khi thông qua Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng mua 50% cổ phần Công ty Thế kỷ 21, và thêm 2 đợt trong năm 2016 để chiếm trọn 98,97% doanh nghiệp này, qua đó chi phối dự án.

Công ty Thế kỷ 21 có trụ sở tại 26 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP Thủ Đức, người đại diện pháp luật là ông Trần Ngọc Đại. Ngoài Công ty Thế kỷ 21 ông Trần Ngọc Đại còn đứng tên pháp nhân cho Công ty Cổ phần địa ốc Thành Nhơn, Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cửu Long, Công ty TNHH Nova An Phú, Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản Thái Bình,...

Sau đó, Tập đoàn Novaland triển khai mở bán dự án Lakeview City cho khách hàng từ năm 2017 nhưng đến nay do chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, dẫn đến việc nhiều khách hàng mua nhà tại đây đang "mòn mỏi" chờ cấp sổ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận