Lăng kính

Khách mời trường quay: Trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho nhà trường – Những vấn đề đặt ra

(VOVTV) - Việc trao quyền chọn sách giáo khoa cho các trường được kỳ vọng mang lại những thay đổi gì? Những thay đổi này có góp phần hạn chế sự lãng phí và tiêu cực không? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của TS, chuyên gia giáo dục Lê Thống Nhất về vấn đề này.

Tác giả PV / VOVTV
09/11/2023 07:14

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, lấy ý kiến xã hội đến hết ngày 20/12 tới. Điểm mới của dự thảo lần này chính là hội đồng lựa chọn SGK. Theo đó, hội đồng này sẽ do hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông hoặc giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên thành lập, thay vì hội đồng do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập để chọn sách giáo khoa như quy định hiện hành. Mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thành lập một hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập một hội đồng. Việc trao quyền chọn sách giáo khoa cho các trường được kỳ vọng mang lại những thay đổi gì? Những thay đổi này có góp phần hạn chế sự lãng phí và tiêu cực không? Hãy cùng trao đổi vấn đề này với TS, chuyên gia giáo dục Lê Thống Nhất.

Nhiều điều chỉnh trong quy trình lựa chọn sách giáo khoa

Dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa phổ thông áp dụng đối với bậc tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tại dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra ba nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa.

Thứ nhất là lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Thứ hai, mỗi môn học, hoạt động giáo dục được thực hiện trong cơ sở giáo dục phổ thông ở mỗi khối lớp lựa chọn một sách giáo khoa.

Thứ ba, việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Năm 2020, năm đầu tiên triển khai sách giáo khoa mới, việc chọn sách giáo khoa để giảng dạy trong các nhà trường do hội đồng thẩm định của trường thành lập và quyết định.

Trong 3 năm tiếp theo, 2021, 2022, và 2023, căn cứ vào kết quả của các trường do sở giáo dục và đào tạo trình, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hội đồng thẩm định và phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các trường tại địa phương. UBND cấp tỉnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục sách được phê duyệt để sử dụng trong các trường trước ngày 30-4 hằng năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo về việc chọn sách giáo khoa đến ngày 20-12 tới. Nếu thông tư này được thông qua, việc thành lập hội đồng chọn sách giáo khoa quay lại như ban đầu, đó là giao việc chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.


Ý kiến của bạn