Tag: iPhone 15

Xuất hiện bản concept iPhone mới cực dị, iFan chắc cũng phải lắc đầu ngao ngán

Xuất hiện bản concept iPhone mới cực dị, iFan chắc cũng phải lắc đầu ngao ngán

30/11/2021 -  30/11/2021 09:48

Bản concept một chiếc iPhone hoàn toàn mới lạ như đúng kỳ vọng của nhiều người nhưng lại vấp nhiều sự tranh cãi.