Tag: iPhone 15 ra mắt

iPhone 15 series ra mắt, không thay đổi nhiều thiết kế

iPhone 15 series ra mắt, không thay đổi nhiều thiết kế

13/09/2023 -  13/09/2023 05:45

Dynamic Island chính thức có mặt trên toàn bộ iPhone 15 series như các tin đồn trước đây.