Tag: hướng dẫn thi hành luật đất đai

"Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm hơn 5 tháng là khả thi"

"Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm hơn 5 tháng là khả thi"

16/04/2024 -  16/04/2024 14:41

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1/7/2024 (sớm hơn 5 tháng so với quy định ở luật là ngày 1/1/2025).