Tag: Học viện Y dược học cổ truyền

Học viện Y dược học cổ truyền đề nghị Bộ Y tế tạm ứng 10,2 tỷ đồng để trả lương

Học viện Y dược học cổ truyền đề nghị Bộ Y tế tạm ứng 10,2 tỷ đồng để trả lương

14/01/2022 -  14/01/2022 08:15

Để giải quyết vấn đề Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương nhân viên y tế, HV Y dược học cổ truyền Việt Nam cho biết đã đề nghị Bộ Y tế tạm ứng 10,2 tỷ đồng để trả lương người lao động và đề xuất xin "thôi" tự chủ tài chính toàn phần.