Tag: hồ sơ án tử hình

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì làm việc về giải quyết hồ sơ án tử hình

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì làm việc về giải quyết hồ sơ án tử hình

05/07/2023 -  05/07/2023 17:55

Sáng 5/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan để đánh giá tình hình công tác giải quyết hồ sơ án tử hình và thi hành án tử hình trong thời gian qua.