Kinh doanh

Hà Nội xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư: 45 - 70 m2 tính cho 2 người ở

Tại Hà Nội, chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ hoặc căn 45-75 m2 tính cho 2 người ở.

28/05/2024 18:29

UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn, có hiệu lực kể từ ngày 10/6.

Theo đó, trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ hoặc xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Trong đó, với căn hộ 1 phòng ở của chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại, diện tích sử dụng căn hộ từ 25 - 45 m2 tính 1 người;

Căn hộ 2 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ từ trên 45 - 70 m2 tính 2 người; Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70 - 100 m2 tính 3 người.

Căn hộ từ 3 phòng ở trở lên, diện tích sử dụng căn hộ từ trên 100 - 125 m2 tính 4 người; Diện tích sử dụng căn hộ từ 125 m2 trở lên tính 5 người.

Hà Nội xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư: 45 - 70 m2 tính cho 2 người ở- Ảnh 1.

Hà Nội xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư: 45 - 70 m2 tính cho 2 người ở. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Đối với chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở xã hội được xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Trong đó, căn hộ 1 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ từ 25 - 45 m2 tính 1 người;

Căn hộ 2 - 3 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ từ trên 40 - 55 m2 tính 2 người; Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 55 - 70 m2 tính 3 người; Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70 - 77 m2 tính 4 người.

Đối với các dự án đặc thù (nhà ở chuyên gia, nhà ở công vụ...), việc áp dụng quy định trên không phù hợp, Sở Quy hoạch và Kiến trúc báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định.

Với dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng, quyết định nêu chỉ được nghiên cứu thực hiện tại khu du lịch, khu vực phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt; không yêu cầu xác định dân số với những công trình này.

UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho UBND các quận, huyện, thị xã, các sở ngành có trách nhiệm triển khai quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn.

Ý kiến của bạn