Xã hội

Hà Nam: Chuyển biến mới ở thị xã Duy Tiên

(VOVTV) - Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.

Tác giả Trọng Hiếu
01/12/2023 09:31

Tạo động lực mới

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên Ngô Văn Liên, cho biết, năm 2023, tuy gặp nhiều khó khăn thách thức, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã vẫn giữ vững, ổn định, một số lĩnh vực có sự tăng trưởng, phát triển mạnh so với năm 2022 như, sản xuất công nghiệp, thiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư phát triển... Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Một góc bức tranh nông thôn mới ở thị xã Duy Tiên.jpg

Một góc bức tranh nông thôn mới ở thị xã Duy Tiên

Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 83,9 triệu đồng, đạt 101,08 % so kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2022. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.419 tỷ đồng, đạt 100,86% kế hoạch (giá so sánh 2010), tăng 1,8% so với năm 2022. Giá trị sản xuất CN - TTCN (giá so sánh 2010) ước đạt 103.703 tỷ đồng, đạt 99,82% kế hoạch năm, tăng 16,04% so với năm 2022. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.035,226 tỷ đồng, bằng 104,86% kế hoạch năm, bằng 70,26% so với năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 11.450 tỷ đồng, đạt 99,73% kế hoạch năm, tăng 18,78% so với năm 2022. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 12.890 tỷ đồng, bằng 100,08% kế hoạch, tăng 11, 99% so với năm 2022.

Thương mại, dịch vụ có điều kiện phát triển ở phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.jpg

Thương mại, dịch vụ có điều kiện phát triển ở phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên

Các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, xây dựng đô thị, nông thôn mới cũng ó nhiều chuyển biến tích cực.

Tỷ lệ các trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 ở cả 3 bậc học đạt 98,07%. Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa ước đạt 91,7%, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 0,08% so với năm 2022. Số hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 1,29%, đạt 100% kế hoạch năm, giảm 0,06% so với năm 2022. Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế ước đạt 93%, đạt 98,94% KH năm; bằng năm 2022. 100% số hộ dân trên địa bàn dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh…

Tính đến thời điểm hiện nay, thị xã Duy Tiên có 6 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.346ha; 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích 191,67ha. Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đang hoạt động có hiệu quả, thu hút 1.231 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong đó, có 495 doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp; 266 doanh nghiệp Chế biến chế tạo; 179 doanh nghiệp FDI tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm cho gần 7 vạn lao động, chủ yếu là lao động ở địa phương.

Theo quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp, thị xã Duy Tiên được quy hoạch thêm 3 khu công nghiệp với tổng diện tích tăng thêm 730ha, trong đó, khu công nghiệp Đồng Văn V là 250ha, khu công nghiệp Đồng Văn VI là 250ha, khu công nghiệp Châu Giang I là 210ha. Quy hoạch thêm 2 cụm công nghiệp, với tổng diện tích tăng thêm 20ha, trong đó, cụm công nghiệp làng nghề Tiên Sơn 10ha, cụm công nghiệp làng nghề Nha Xá 10ha.

Khu công nghiệp Đồng Văn III được mở rộng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư.jpg

Khu công nghiệp Đồng Văn III được mở rộng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong sản xuất nông nghiệp, thị xã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh cải tạo vườn tạp; chuyển đổi một số diện tích khó khăn về nguồn nước sang trồng các loại cây phù hợp. Khuyến khích phát triển các hình thức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; hình thành những vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá nông sản tập trung, sản phẩm OCOP.

Tổng diện tích gieo cấy lúa năm 2023 đạt 6.563,1 ha, đạt 98,0% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 43.703 tấn, tăng 1,0% kế hoạch; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các mô hình, chương trình, đề án trong sản xuất nông nghiệp như mô hình chăn nuôi bò sữa; nuôi cá "Sông trong ao", cấy lúa bằng máy, phun thuôc sâu bằng máy bay không người lái… ; gieo trồng vụ Đông đến nay được được 795 ha, đạt 84,8% kế hoạch.

Chăn nuôi phát triển ổn định, hiện đàn bò sữa 3.500 con, sản lượng sữa đạt 10.390 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản 974 ha. Thị xã luôn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia xúc, gia cầm; chuẩn bị tốt các điều kiện, vật tư, phương tiện, nhân lực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, xã Chuyên Ngoại và xã Trác Văn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thị xã lên 4 xã. Hiên nay, thị xã đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt xã Yên Nam xã nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Lĩnh vực đầu tư, xây dựng, Thị xã đã hoàn thành lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 09 phường; Hoàn thiện lập Quy hoạch phân khu 05 khu vực ngoại thị, đang lập QHPK số 07 thuộc xã Tiên Sơn quy mô 1.016ha. Hoàn thành lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 40 khu đô thị và khu nhà ở với tổng diện tích khoảng 693,26ha. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục lập Chương trình phát triển đô thị thị xã Duy Tiên đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Hiện nay, trên địa bàn có 67 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế các khu đô thị, khu nhà ở. Trong đó, có 7 dự án đã cơ bản hoàn thành với tổng diện tích 167,3ha; 16 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng với tổng diện tích 208,01ha; 10 dự án đã lựa chọn nhà đầu tư với tổng diện tích 403,02ha; 10 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích 286,62ha; 24 dự án đang lập, trình thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích 861,25ha.

Bên cạnh đó, thị xã cũng đã tổ chức lập, trình UBND tỉnh phê duyệt QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đồng Văn III phía Đông đường Cao tốc quy mô 223ha. Ban hành Quyết định công nhận 18 tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thị xã; Triển khai thực hiện gắn biển số nhà trên các tuyến ngõ, ngách thuộc các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn thị xã; đến nay đã đã lắp 200 biển ngõ và 9.920 biển số nhà; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 55 công trình đầu tư xây dựng, cấp 291 giấy phép xây dựng nhà ở; Kiểm tra công tác nghiệm thu 52 công trình trên địa bàn thị xã để chủ đầu tư làm cơ sở tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Đột phá để phát triển bền vững, toàn diện

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Duy Tiên tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đưa ra nhiều giải pháp có tính đột phá, có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát triển kinh tế, xã hội được bền vững, toàn diện.

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên Ngô Văn Liên, cho biết: Định hướng phát triển của thị xã là đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch, Đề án theo Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thị xã vẫn xác định thu hút phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là nhiệm vụ then chốt, phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên Ngô Văn Liên, cũng cho rằng, cần triển khai các giải pháp về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn; nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế cơ sở; cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, đô thị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở đó, thị xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới bảo đảm tính bền vững; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa. Phấn đấu năm 2024, xã Tiên Ngoại và xã Tiên Sơn được công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao; xã Mộc Bắc, Mộc Nam thực hiện hoàn thành 100% các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "mỗi xã một sản phẩm". Phấn đấu, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 10,33% so với năm 2023.

Tập trung nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cụm công nghiệp; duy trì, củng cố và phát triển các làng nghề hiện có gắn với bảo vệ môi trường. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng xã hội, các dịch vụ phục vụ hoạt động của các khu, cụm công nghiệp: Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, các công trình công cộng, công trình phúc lợi xã hội...

Tập trung thu hút đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, logistics; nhất là tại khu vực trung tâm đô thị và dịch vụ phục vụ cho phát triển đô thị và công nghiệp đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; phát triển các loại hình du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp, làng nghề... Làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với việc tiêu thụ các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, các loại nông sản, đặc sản của địa phương.

Sản xuất tại Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea, KCN Đồng Văn II.jpg

Sản xuất tại Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea, KCN Đồng Văn II

Xây dựng Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị theo Chương trình phát triển đô thị thị xã Duy Tiên đến năm 2030 được duyệt; Quản lý chặt chẽ đầu tư xây dựng, chi phí đầu tư xây dựng, chất lượng các công trình xây dựng, trật tự xây dựng, tập trung xây dựng và chỉnh trang phát triển đô thị; Chỉ đạo đẩy nhanh công tác di chuyển mồ mả nhỏ lẻ về nghĩa trang tập trung để thu hút đầu tư các dự án phát triển đô thị, công nghiệp; Xây dựng phát triển hệ thống giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn thị xã.

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Đề cao trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đặc biệt là giám sát thường xuyên; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu; nắm chắc nguồn thu, đối tượng thu, chống thất thu, hạn chế nợ đọng ngân sách. Chi ngân sách nhà nước đảm bảo đúng các quy định, chế độ, định mức của Nhà nước gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2024.

Tập trung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư, đất hỗ trợ 7% và các hộ được giao đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đất nông nghiệp sau dồn đổi; Xử lý nghiêm các các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường; Thực hiện tốt các chương trình, đề án về giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; Duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác ra quân tổng vệ sinh môi trường

Nhà thầu đang thi công đường giao thông tại xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên.jpg

Nhà thầu đang thi công đường giao thông tại xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên

Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch bàn giao cho chủ dự án để thu hút đầu tư trên địa bàn. Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng.

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác bảo tồn, tôn tạo di tích. Chỉ đạo tổ chức thành công các lễ hội trên địa bàn đảm bảo an toàn, trang trọng theo đúng quy định. Đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phấn đấu đến hết năm học 2023-2024, 52/52 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 ở cả 3 bậc học.

Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo tiêu chuẩn đa chiều, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, hạn chế tái nghèo. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chính sách bảo hiểm xã hội, mở rộng đối tượng tham gia, phấn đấu hết năm 2024, tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 93,7%.

Nhà máy xử lý nước thải tại KCN Đồng Văn III luôn đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong KCN.jpg

Nhà máy xử lý nước thải tại KCN Đồng Văn III luôn đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong KCN

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tập trung những địa bàn có khu, cụm công nghiệp, đông dân cư, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", xử lý kịp thời các tình huống không để phát sinh điểm nóng; tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của cơ quan, tổ chức, công dân theo đúng trình tự, quy định của pháp luật; Thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng công tác đối thoại, hòa giải ở cơ sở.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chính cán bộ, công chức có hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã và cấp xã. Thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần tạo nền tảng để phát triển kinh tế số, xã hội số; Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bằng các giải pháp thiết thực và định hướng rõ ràng, tin tưởng năm 2024 và những năm tiếp theo, thị xã Duy Tiên sẽ có nhiều đổi mới, khởi sắc, kinh tế, xã hội phát triển bền vững, toàn diện hơn; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; hệ thống chính trị của thị xã vững mạnh, góp phần đưa Hà Nam trở thành một cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Ý kiến của bạn